Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. További információ
Menü

Vásárlási feltételek

Impresszum:

Cégnév: Dr. Márki Lúcia Ev.
Telephely: 6729 Szeged, Kamarási u. 10.
Telefon: +36-20-442-7597
E-mail:
kreativajandekshop2018@gmail.com           
Weboldal: www.kreativajandekshop.hu
Adószám: 55861465-1-26
Kamara:  Csongrád megyei ker. és iparkamara
Tárhely szolgáltató: ShopRenter Kft.
www.shoprenter.hu
Tárhely szolgáltató címe: 4028 Debrecen, Kassai út 129.
Tárhely szolgáltató elérhetősége:+36-1/234-5012
info@shoprenter.hu       

Á.SZ.F:

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Vevő a www.kreativajandekshop.hu címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója kíván lenni a Webáruházunknak figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1. Szolgáltatói adatok:

 • Cégnév: Dr. Márki Lúcia Ev.
 • Székhely: 6729 Szeged, Kamarási u.10.
 • Adószám: 55861465-1-26
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus elérhetőség: kreativajandekshop2018@gmail.com
 • Telefonos elérhetőség: +36 20 442 75 97
 • Számlaszám: 11773353-02026158
 • Nyilvántartásba vevő hatóság: Csongrád megyei kormányhivatal

2. Alapvető rendelkezések:

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek.

Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a szolgáltató weboldalán (www.kreativajandekshop.hu www.kreativajandekshop.com ) és aldomain-jein történő jogviszonyokra terjed ki.

A szolgáltató fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amelyről a regisztrált felhasználót elektronikus üzenet formájában tájékoztatja.

Bármely módosítás akkortól hatályos, amikor a módosítás szövege hozzáférhetővé válik a weboldalon.

A módosítás előtt regisztráló Felhasználók módosításig végrehajtott tevékenységére, valamint a módosításig teljesített termékértékesítésekre, szolgáltatásokra a módosításnak visszaható hatálya nincs.

A szerződés és a szerződéskötés nyelve magyar.

A Szolgáltató a Felhasználó által tévesen megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibáért és az ezekből fakadó károkért felelősséggel nem tartozik.

Az oldalon szereplő, termékekről készült minden kép, valamint a termékleírások szerzői jogvédelem alatt állnak, a kreativajandekwebshop.hu szellemi tulajdonát képezik és az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény oltalma alá tartoznak. A Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül tilos ezek mind saját célra, mind üzleti célra történő felhasználása vagy engedély nélküli másolása.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a webhely üzemeltetését bármikor előzetes bejelentés és indokolás nélkül felfüggessze. Fennáll ez különösen abban az esetben, ha technikai vagy jogi okból a felhasználás további zavartalan folytatása nem lenne biztosítható. Ebben az esetben a Felhasználó által már érvényesen megrendelt, a Szolgáltató által elfogadott és visszaigazolt, különösen a vételár megfizetéssel teljesített termék megvásárlására vonatkozó szerződéseket Szolgáltató teljesíti, amennyiben annak technikai akadálya nem áll fenn a webhely üzemeltetésének bejezése miatt.

Az Általános Szerződési Feltételek értelmezésére, valamint az abban nem szabályozott kérdésekre, a Szolgáltatóra, a Felhasználóra/Vevőre, valamint a szolgáltatás nyújtására a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a

– Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,

– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre, 

- a fogyasztó és a vállalkzás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szoolgáltatásra és digitális szolgáltatásk nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletre,
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
– a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényre,
– valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadók.

3. Fogalmak:

Barion: elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás.

Felek: együttesen az eladó és a vevő

Felhasználó: az a 16. életévét betöltött természetes személy vagy jogi személy, aki a kreativajandekshop.hu oldal tartalmához hozzáfér, azt regisztráció nélkül böngészi, továbbá az a regisztrált vagy regisztráció nélküli Felhasználó, aki a jelen Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmának elfogadása mellett elektronikus úton megrendelést küld a Szolgáltatónak;

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti,

a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

Kosár: a Felhasználó/Vevő online „bevásárló kosara”, ahova a Felhasználó/Vevő elhelyezheti azokat a termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni az elhelyezés pillanatában vagy egy későbbi időpontban;

Megrendelés: a Vevő a weboldalon található egy vagy több Termék vonatkozásában vételi ajánlatot tesz az Eladónak, amelyet az Eladó e-mail útján küldött visszaigazolásban elfogad vagy elutasít;

Saját fiók: a Felhasználó regisztrációját követően tartalmazza a Felhasználó által korábban megadott adatokat, a korábban leadott rendeléseket, a Felhasználót megillető kedvezményeket is;

Szerződés: Eladó és Vevő között a weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

Termék: a webshop kínálatában szereplő, az ott forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi, amely vonatkozásában a Felhasználó/Vevő a weboldalon a megrendelését leadhatja;

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy;

Vevő: a weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

4. Megvásárolható termékek

A megjelenített termékek kizárólag a Webáruházon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhozszállítással, személyesen a Vevő vagy meghatalmazottja általi átvétellel.

Az egyes termékeknél használt díszítések, kellékek, a rendelkezésre állástól függően eltérőek lehetnek a képeken szereplőktől, amelyek némely esetben csak illusztrációként szolgálnak.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak bruttó árak, melyek tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os ÁFA-t, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. A szállítási díjakról a Felhasználó a „ Szállítás és fizetés” menüpontban tájékozódhat.

Amennyiben az Eladó a tőle elvárható gondosság ellenére is hibás árat tüntet fel valamely termék mellett és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy az Eladó nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vevő részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vevő ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy a szerződéstől való egyoldalú elállás joga illeti meg.

5. Regisztráció:

A Felhasználó a Webáruházban regisztrációt követően saját fiókot hozhat létre, melyhez meg kell adnia a vásárláshoz szükséges adatait, így a nevét, számlázási és szállítási adatait, e-mail címét, valamint a későbbi belépéshez szükséges jelszavát is. A regisztrációt az e-mail cím azonosítja, tehát egy e-mail cím csak egy alkalommal regisztrálható. A regisztráció véglegesítésének feltétele  a regisztrációs feltételek elfogadása. A regisztráció kötelezettségekkel nem jár. A Felhasználó a regisztráció során köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. A regisztrációt a rendszer e-mailben visszaigazolja. A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni.

Elfelejtett jelszó

A „Jelszó emlékeztető” gombra kattintva a rendszer automatikus üzenetet küld a már regisztrált Felhasználó számára, az általa korábban megadott e-mail címre, amely tartalmazza a Felhasználó jelszavát.

6. A rendelés menete

Az elektronikus kereskedelemben a Webáruház katalógusának megjelenítése ajánlatra történő felhívásnak minősül.

A Felhasználó/Vevő a regisztrációt követően vagy annak hiányában is megkezdheti a vásárlást oly módon, hogy a megvásárolni kívánt terméket - darabszámának beállítása után - a kosárba helyezi, a szállítási/számlázási/fizetési adatok egyidejű megadásával.

A kosár ikonra kattintva annak tartalma a továbbiakban megtekinthető, módosítható, törölhető.

 A kosárba helyezés még nem egyenértékű a rendelés véglegesítésével. A rendelés befejezése a „Megrendelem” gombra kattintva történik. A rendelés véglegesítésével a Felhasználó tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik, továbbá vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a megrendelt termék ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén annak teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Eladó a véglegesített megrendeléséről annak beérkezését követően automatikusan értesítést küld e-mailen keresztül, amely a megrendeléssel kapcsolatos összes információt tartalmazza. Amennyiben nem kap ilyen elektronikus levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben vegye fel az Eladóval a kapcsolatot.

 Az Eladó és a Vevő közötti Szerződés akkor jön létre, amikor a Vevő e-mail útján megkapja az Eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást, vagyis az az Eladó elfogadó nyilatkozatával jön létre, nem pedig a Vevő megrendelésével.

Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó regisztrációjának, megrendelésének befogadásáról vagy visszautasításáról. A visszautasításból, illetve a szolgáltatás kieséséből vagy megszűnéséből adódó károkért való felelősségét Szolgáltató kizárja.

A Vevő további automatikus értesítést kap e-mail formájában a csomag futárnak történő átadásáról.  

7. A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása munkanapokon 08-16 óráig történik. Megrendelés leadására a megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség, de ha az a munkaidő lejárta után történik, az csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. 

8. Szállítással kapcsolatos információk:

Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket a Vevő által a Megrendelés során megadott magyarországi szállítási címre eljuttatja, annak költségéről a Vevőt előzetesen tájékoztatja a Weboldal erre kialakított felületén.

Az át nem vett, továbbá a visszaküldött csomagok esetében a kiszállítás és a visszaszállítás díja a Megrendelőt terheli. A csomag ismételt elküldése csak ezen díjak, valamint a vételár és az újbóli szállítási díj előzetes megfizetése esetén lehetséges.

A Vevő köteles a csomag kézbesítésekor a futár jelenlétében meggyőződni a Termék sértetlenségéről. Amennyiben a Termék kibontásakor annak esztétikai vagy egyéb hibáját, sérülését észleli, köteles a termék átvételét megtagadni, továbbá az erre szolgáló jegyzőkönyv kitöltésével azt az Eladónak a futárral visszaküldeni. 

A csomagok kiszállítása hétfőtől péntekig, 8-16 óra között történik.

Raktáron lévő Termékek esetében a megrendelés a visszaigazolásától számított 2 - 3 munkanapon belül érkezik meg a Vevőhöz.

 Amennyiben nincs raktáron a megrendelt Termék, úgy 5-6 munkanapon belül történik meg annak a Vevőhöz történő kiszállítása.

Választható szállítási módok:

FoxPost

A FOXPOST egy új, egyszerű csomagátvételi lehetőség, amely bevásárlóközpontokban érhető el. A FOXPOST csomag automaták segítségével egyszerűen, időtakarékosan és kényelmesen vehet át online rendelt termékeket, összekötve a napi bevásárlást a csomagátvétellel.

Mindezt ott, ahol Önnek épp útba esik!
Ami pedig még ennél is szebb: nemcsak időt takarít meg, de a környezetet is kíméli!

Ha nincs az Ön közelében FOXPOST automata, akkor kérheti a házhozszállítást is!
Bővebb információ: 
http://www.foxpost.hu/csomagatvetel-hogyan/

GLS futárszolgálat:

A csomagátadástól számított 24 órán belül kézbesítik a csomagot. 

Normál csomagszállítás

Ideális esetben a csomagot személyesen Önnek kézbesítjük. Aláírásával igazolja a csomag átvételét és megkapja a csomagot. Vagy az Ön nevében az egyik családtagja veszi át a küldeményt.

Ha senki sincs otthon:

A GLS megkérdezi a szomszédot, hogy átveszi-e Önnek a csomagot. Ha nincs olyan szomszéd, aki átvenné, a GLS visszaviszi a csomagot a depóba (vagy a központba) és a következő munkanapo(ko)n megkísérli másodszorra vagy harmadszorra is kézbesíteni.

Értesítő nyomtatvány:

Ha a futár nem tudja a megadott címen kézbesíteni a csomagot, egy értesítőt hagy a kézbesítési kísérletről. Az értesítő tartalmazza a csomagátvevő szomszéd nevét vagy ennek hiányában a GLS ügyfélszolgálat telefonszámát.

9. Fizetési módok:

Vevő a következő fizetési módok közül választhat a szállítás módjától függően:

-  utánvét fizetés

-  Barion online kártyás fizetés 

Webáruházunk a Barion megbízható, könnyen kezelhető és biztonságos rendszerét használja.
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel könnyedén és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni Webáruházunkban.
A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A fizetés a Barion rendszeren keresztül három módon történhet:

 1. Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, ugyanakkor az ÁSZF elfogadása igen. Elengendő megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy létező, használatban lévő e-mail címet.

regisztráció esetén ugyanakkor többet nem kell megadni a bankkártya számát egyetlen Barion elfogadóhelyen sem, elegendő csupán az e-mailcím és jelszó megadása.

Fizetéshez használható:

 • Mastercard vagy Maestro bankkártya
 • Visa vagy Electron bankkártya
 • Amex bankkártya
 1. Fizetés Barion tárcával - Fizetés eltárolt bankkártyával

  Ez a fizetési mód bárki számára elérhető, aki rendelkezik online fizetésre alkalmas Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex bankkártyával, hitelkártyával, valamint érvényes Barion regisztrációval. A fizetéshez szükséges kártyaadatokat a Barion biztonságos szervere tárolja, a fizetéshez e-mail cím és jelszó szükséges. Egy Barion tárcában több bankkártya is lehet.

   
 2. Fizetés előre feltöltött Barion egyenleggel

Bankkártya hiányában fizetéshez használható az előre feltöltött Barion egyenleg is, amely átutalással vagy készpénz befizetésével tölthető fel. Ilyenkor a fizetés e-mailcím és jelszó megadásával történik.

Ingyenes

A bankkártyás fizetésnek a Vásárló részére nincsen felára. A regisztráció és a Barion mobil alkalmazás, valamint a pénz fogadás és küldés ingyenes. Kivétel ez alól az egyenleg feltöltése és annak visszaváltása.

Biztonságos

A Barion szervereit a Norton/Symantec/Verisign 256 bites SSL titkosítása védi. Fizetés előtt mindig ellenőrizze, hogy valóban a Barion biztonságos szerverén adja-e meg a fizetéshez szükséges bankkártya adatokat vagy jelszót. A Barion rendelkezik a bankkártya társaságok által megkövetelt PCI DSS tanúsítvánnyal, így jogosult bankkártya adatokat kezelni. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki.

Barion alkalmazás

A Barion alkalmazásokkal követhető a vásárlás, a weben vagy mobiltelefonon is. A Barion tárca azonnal jelez minden vásárlást, továbbá kezelhető itt az egyenleg, lehetőség van ezen keresztül pénz küldésére és fogadására is.

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán:
www.barion.com

A kiállított számlát a csomag tartalmazza.

4. Átutalással

Felhasználó a megrendelt termékek ellenértékét a visszaigazoló e-mailben található bankszámlára 3 napon belül köteles átutalni. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a termék(ek) általa meghatározott módon történő átvételére. 

10. Panaszkezelés:

a, A Felhasználó a Szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatos panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

A Szolgáltató a szóbeli panaszt haladéktalanul megvizsgálja, álláspontjáról a Felhasználót értesíti. Amennyiben a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és annak megvizsgálásáról jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát a Felhasználónak megküldi. Az írásbeli panasz megvizsgálásáról, álláspontjáról, elutasító válasz esetén annak indokolásáról a Szolgáltató 30 napon belül a Felhasználót értesíti. Az erről készült jegyzőkönyvet a Szolgáltató 5 évig megőrzi.

b, A Felhasználó panaszának elutasítása esetén hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei itt találhatóak: http://jarasinfo.gov.hu

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala

Járás vezetője: Dr. Holubán Csilla

Cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.

Telefonszám: +36 62 680 075, +36 70 454 8874

E-mail: holuban.csilla@csongrad.gov.hu

Ügyfélfogadás: H: 8.00-17.00, K: 8.00-16.00, Sz: 8.00-16.00, CS: 8.00-16.00 P: 8.00-12.00

c, A Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:  http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Név: Jerney Zoltán
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület, melynek hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Megkísérli a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

d, A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot is (Európai Parlament és a Tanács 2013/524/EU rendelete a fogyasztói jogviták online rendezéséről). Az online vitarendezési platform lényegében egyablakos ügyintézési pontként működik azon az unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Unióban letelepedett kereskedők számára, akik az e rendelet hatálya alá tartozó jogvitáikat bírósági eljáráson kívül kívánják rendezni. A platform regisztrációt követően, elektronikus úton és díjmentesen elérhető az unió valamennyi hivatalos nyelvén, az alábbi helyen:
https://ec.europa.eu

e, Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, panaszával ezen túlmenően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu/

f, Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez vagy az nem vezet eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt, amelyhez csatolni kell azt az okiratot (illetve annak másolatát), amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

11. Vis maior

E fogalom alatt értendő minden olyan nem felróható, elháríthatatlan külső ok, eset, körülmény, amely előre nem látható, nem ellenőrizhető és amelynek felmerülése lehetetlenné teszi a Szolgáltató számára a jelen Általános Szerződési Feltételekben vállalt kötelezettségek teljesítését.

Egyik fél sem vonható felelősségre a szerződéses kötelezettségek nem teljesítéséért, amennyiben azt részben vagy egészben Vis Maior eredményezi.

Amennyiben a Vis Maior a felmerülésétől számított 15 napon belül nem szűnik meg, a felek bármelyike – a másik fél egyidejű értesítése mellett – megszüntetheti a Szerződést, anélkül, hogy a másik fél kártérítési igénnyel léphetne fel.

12. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás

Hibás teljesítés:

A Szolgáltató abban az esetben teljesít hibásan, ha a Szolgáltatás/Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít ugyanakkor hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó/Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Felhasználó/Vevő és a Szolgáltató közötti Szerződésben semmis az a kikötés, amely a fenti rendelkezésektől a Felhasználó/Vevő hátrányára tér el.

Kellékszavatosság:

A szolgáltatott termék hibája esetén a szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igény érvényesítésének van helye a Ptk. 6:159-167 :§ i szerint. 

A Felhasználó közvetlenül a Vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A Fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

a) a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt áru visszavételét, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

b) ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

c) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

d) a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás ésszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha ezek közül a Felhasználó által választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen vagy ha az a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez mérten aránytalan többletköltségget jelentene. Igényelheti továbbá az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja. Végső esetben a Felhasználó a Szerződéstől is elállhat, ha a Szolgáltató a kicserélést/kijavítást nem vállalta vagy annak nem tud eleget tenni, ezen túlmenően akkor is, ha a Felhasználó ahhoz fűződő érdeke már megszűnt. Jelentéktelen hiba esetén ugyanakkor nincs helye elállásnak, ennek bizonyítása a szolgáltatót terheli.

A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, amelynek költségét a Felhasználó viseli, kivéve, ha az áttérésre a Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb két (2) hónapon belül köteles azt a Szolgáltatóval közölni.

A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított egy (1) év alatt évül el.

Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződés esetén a Felhasználó kellékszavatossági igényét a teljesítés időpontjától számított két éven belül érvényesítheti azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már fennálltak.

Két (2) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.

A teljesítést követő 1 éven belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítani tudja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. A teljesítést követő 1 év elteltével ugyanakkor már a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

a) két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

b) két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

következik be vagy válik felismerhetővé.

Termékszavatosság:

A termék (kizárólag ingó dolog) hibája esetén a Felhasználó termékszavatossági igényt érvényesíthet, melynek keretében követelheti a Gyártótól a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését. Jelen rendelkezésben Gyártónak minősül a Termék (kizárólag ingó dolog) előállítója és forgalmazója. A Termék akkor hibás, ha nem felel meg a Terméknek a Gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal, melyet a Felhasználónak kell bizonyítania.

A Gyártó (Forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a Termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog Gyártójával vagy Forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles azt a Gyártóval (forgalmazó) közölni. A hiba felfedezésétől számított két (2) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználót terheli felelősség.

A gyártót (forgalmazót) a termékszavatosság az adott Termék általa történő forgalomba hozatalától számított két (2) évig terheli. E határidő jogvesztő határidő.

Ugyanazon hiba miatti kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyidejű, egymással párhuzamos érvényesítésére nincs lehetőség. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítését követően a kicserélt Termékre, illetve annak kijavított részére vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a Gyártóval (Forgalmazóval) szemben azonban már érvényesítheti.

Jótállás

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat (6) hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc (8) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a Fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a Vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harminc (30) napos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc (8) napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8 napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc (8) napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt (15) napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a Vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az Eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a Fogyasztó jogszabályból eredő - így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három (3) munkanapon belüli csereigény intézménye. Három (3) munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az Eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a Termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a Terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

13. Adatkezelés, Cookie-k (Sütik) használata

A Szolgáltató, valamint a weboldalt üzemeltető Shoprenter.hu Kft. a Web áruház a használata során tiszteletben tartja a Felhasználó személyiségi jogait és a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, nem adja ki kívülálló harmadik személy számára, kizárólag a megrendelés kézbesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához, a hatályos adatvédelmi törvény rendelkezéseinek betartásával használja fel. A Felhasználónak jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania a Szolgáltató róla nyilvántartott adatait. A Szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a Szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a Felhasználó böngészőjének, és amelyet a Felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A Felhasználó a megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az általa megadott elérhetőségére hírleveleket, reklámanyagokat küldjön. A Szolgáltató a regisztráció folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat bizalmasan kezeli. A Felhasználó adatai törlését, módosítását, a hírlevélről való leiratkozást bármikor kérheti e-mailben a Szolgáltatótól az alábbi címen:

A személyes adatok kezeléséről bővebb tájékoztatás az „Adatkezelési tájékoztató” menüpont alatt érhető el.

14. Elállás joga

A Fogyasztó és a Vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormányrendelet értelmében a Vevő a megrendelt Termék kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a Szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású Terméket. Amennyiben a Vevő él elállási jogával, úgy ezt köteles a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban közölni (postán, ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). A Vevőnek lehetősége van arra is, hogy a Szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja elállási jogát. Postai úton történő jelzés esetén a postai átadás időpontját, míg e-mailben történő elállás esetén, az elektronikus üzenet elküldésének időpontját kell figyelembe venni. A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Vevő felé elektronikus üzenetben (e-mailben). A Vevő elállása esetén a megrendelt Terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Vevőt terheli. A Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. A Vevő által utánvéttel visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni. A Termék visszajuttatása a Szolgáltató fent megjelölt postai címére lehetséges. Amennyiben a Vevő elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül köteles a Szolgáltató a Vevőnek az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a korábbi házhozszállítás díját is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazza a Szolgáltató, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja. A Szolgáltató visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem köteles teljesíteni, amíg a szolgáltatott Terméket vissza nem kapta vagy amíg a Vevő hitelt érdemlő igazolását a Termék visszaküldéséről meg nem kapta. A visszaküldött Termék Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött Termék megvizsgálása. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése - ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban -  a Vevőt terheli, amennyiben azt a Vevő szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) bekezdése értelmében:

 • olyan Termék esetén, melynek ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet kifejezetten a Fogyasztó kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra,továbbá egyértelműen az ő személyére, igényeire szabva állítottak elő,
 • olyan Termék esetében, amelynél a Fogyasztó kifejezett kérésének tesz eleget az üzemeltető sürgős javítási, vagy karbantartási munkáknál
 •  a Szolgáltatás nyújtására irányuló Szerződés esetében a Szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan Termék vagy Szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;
 •  romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében.

Szeged, 2022-02-07 Dr Márki Lúcia E.V.

Keresés